Υπηρεσιες

Ξηρός Πάγος

Διανέμουμε ξηρό πάγο οπουδήποτε στην Ελλάδα. Παραγωγή Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ξηρός Πάγος 3mm, 16mm & Μπλοκ.

Παράδοση σε 1 ημέρα

 

Μεταφορές Προϊόντων Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας

Μελέτες και ειδικές μονωμένες συσκευασίες για αποστολές προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας χωρίς μηχανική υποστήριξη  

Αεροπορικές Μεταφορές

Ειδικευόμαστε στις αεροπορικές μεταφορές προϊόντων Κατάψυξης (-80 έως 0 deg C),  Συντήρησης (2 έως 8 deg C), και Φαρμακευτικών (15 έως 25 deg C)

προιοντα