+30 2121002197 info@ensen.gr
Select Page

Παγοβολή με Ξηρό Πάγο

Πώς συγκρίνεται η τρέχουσα διαδικασία καθαρισμού σας;

table1

Η παγοβολή είναι η ανώτερη εναλλακτική στον καθαρισμό με εκτόξευση σωματιδίων, διαλύτες, νερό, ατμό, χημικά, λειαντικά και στον χειροκίνητο καθαρισμό

Εάν αντιμετωπίζετε παρατεταμένες διακοπές λειτουργίας, υψηλό κόστος απόρριψης δευτερογενών αποβλήτων ή δαπανηρή φθορά του εξοπλισμού σας, είναι καιρός να αξιολογήσετε τη διαδικασία καθαρισμού που χρησιμοποιείτε και να την συγκρίνετε με τη διαδικασία παγοβολής της Cold Jet.

Η μέθοδος παγοβολής της Cold Jet είναι μια φιλική προς το περιβάλλον, τους εργαζομένους και τον εξοπλισμό εναλλακτική προς τις περισσότερες συμβατικές μεθόδους προετοιμασίας και καθαρισμού επιφανειών. Συγκρίνετε τη διαδικασία καθαρισμού που χρησιμοποιείτε με τη διαδικασία καθαρισμού με τη μέθοδο της παγοβολής και δείτε πώς η Cold Jet μπορεί να προσθέσει αξία στην επιχείρησή σας, να περιορίσει τα απόβλητα και να μειώσει το κόστος.

Οι δέκα σημαντικότεροι λόγοι που είναι ανώτερη η παγοβολή:

   • Ανώτερος καθαρισμός: λιγότεροι κύκλοι καθαρισμού = λιγότερες διακοπές λειτουργίας
   • Δυνατότητα επιτόπιου καθαρισμού των μηχανημάτων: Η παγοβολή είναι στεγνή διαδικασία και δεν απαιτεί αποσυναρμολόγηση/επανασυναρμολόγηση, πράγμα που σημαίνει πολύ λιγότερο χρόνο διακοπής λειτουργίας
   • Ταχύτερος καθαρισμός: λιγότεροι πόροι = περισσότερος χρόνος λειτουργίας = περισσότερα κέρδη
   • Μη λειαντική, μη εύφλεκτη και μη αγώγιμη διαδικασία: η παγοβολή δεν προκαλεί φθορά στα περισσότερα υποστρώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε ηλεκτρικά στοιχεία
   • Εξάλειψη ανάγκης απομάκρυνσης δευτερογενών αποβλήτων: αυτό όχι μόνο σας γλιτώνει από πρόσθετη εργασία καθαρισμού και πρόσθετο κόστος, αλλά σας επιτρέπει να επαναχρησιμοποιήσετε χώρους προσωρινής φύλαξης, μειώνοντας περισσότερο τα έξοδα
   • Πρόσβαση σε δύσκολα σημεία που πολλές άλλες μέθοδοι δεν μπορούν να φτάσουν
   • Με σεβασμό προς το περιβάλλον: συμμορφώνεται με τις οδηγίες των USDA, FDA και EPA
   • Ασφάλεια χειρισμού: δεν συνεπάγεται έκθεση σε χημικά ή μέσα απόξεσης
   • Αποτελεσματικότητα χειρισμού: δεν απαιτεί τόση εργασία όσο οι παραδοσιακές μέθοδοι καθαρισμού
   • Όσο καθαρή πρέπει να είναι για τη βιομηχανία τροφίμων, όσο δυνατή πρέπει να είναι για όλα τα άλλα

Μην ξεχνάτε ότι η παγοβολή δεν βασίζεται στη λείανση για τον καθαρισμό. Δείτε λεπτομέρειες στο θέμα:  Τι είναι η παγοβολή με Ξηρό Πάγο?

Παγοβολή έναντι άλλων μεθόδων καθαρισμού:

Ψηγματοβολή

Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα κάποιο επίπεδο καθαρότητας και τραχύτητας, με την άμμο να είναι το πιο σύνηθες μέσο εκτόξευσης. Όπως κάθε τύπος ψηγματοβολής, η αμμοβολή δημιουργεί διαφεύγουσα σκόνη η οποία είναι συνήθως τοξική. Σε κάθε περίπτωση, είναι μπελάς, δημιουργεί ακαταστασία και μειώνει δραματικά το χρόνο ζωής όλων των κοντινών κινούμενων εξαρτημάτων λόγω φθοράς.

Η παγοβολή της Cold Jet χρησιμοποιεί μη λειαντικό ξηρό πάγο που δεν φθείρε την επιφάνεια που καθαρίζεται και δεν δημιουργεί επιπλέον απόβλητα για απόρριψη. Το σύστημα παγοβολής της Cold Jet μπορεί επίσης να μεταφερθεί στο σημείο όπου βρίσκεται ο εξοπλισμός σας για επιτόπου καθαρισμό, χωρίς τον επικίνδυνο και χρονοβόρο χειρισμό υλικών. Η μέθοδος παγοβολής της Cold Jet είναι η λογική επιλογή όταν δεν επιθυμείται τράχυνση της επιφάνειας.

Σοδοβολή

Η σοδοβολή είναι γενικά μια αποτελεσματική μέθοδος καθαρισμού. Ωστόσο, η σοδοβολή, όπως κάθε τύπος ψηγματοβολής, δημιουργεί σημαντική ποσότητα δευτερογενών αποβλήτων. Πολλές φορές, ο χρόνος που απαιτείται για την εκτόξευση είναι ίσος ή διπλάσιος από το χρόνο που χρειάζεται για να καθαριστούν τα επιπλέον απόβλητα που προέρχονται από τη σοδοβολή. Μάλιστα, τα υπολείμματα και απόβλητα που δημιουργούνται από τη σοδοβολή μπορούν να προσκολληθούν στο ξύλο και σε άλλα υποστρώματα.

Η μέθοδος παγοβολής της Cold Jet χρησιμοποιεί μη λειαντικό ξηρό πάγο που συχνά ξεπερνά την καθαρότητα που επιτυγχάνεται με τη σοδοβολή, αλλά χωρίς να αφήνει δευτερογενή απόβλητα προς απόρριψη. Υπάρχουν μάλιστα ορισμένες αμφιβολίες όσον αφορά τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σοδοβολή στα επίπεδα PH του εδάφους με το οποίο έρχεται σε επαφή. Καθώς η μέθοδος παγοβολής της Cold Jet δεν αφήνει δευτερογενή απόβλητα, ο συνολικός χρόνος εργασίας και τα δευτερογενή απορρίμματα μειώνονται δραστικά.

Υδροβολή εξαιρετικά υψηλής πίεσης

Παρόλο που είναι μία από τις ταχύτερες μεθόδους καθαρισμού, η υδροβολή έχει περιορισμένες εφαρμογές. Σε ατσάλινες επιφάνειες για παράδειγμα, δεν μπορεί να δημιουργήσει κάποιο συγκεκριμένο προφίλ επιφανείας, που είναι βασική παράμετρος στην απόδοση βαφής. Επίσης, η χρήση νερού προκαλεί άμεση οξείδωση, γεγονός που καθιστά την εφαρμογή μπογιάς ή επικάλυψης πιο δύσκολη και παρακινδυνευμένη. Ακόμα, η χρήση υδροβολής σε εξοπλισμό παραγωγής όπως γραμμές αυτοματοποιημένης συγκόλλησης, πιεστήρια, κινητήρες και εργαλειομηχανές μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ηλεκτρικά προβλήματα. Πολλοί πελάτες μας λένε ότι η υδροβολή είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να κάψεις έναν κινητήρα.

Η μέθοδος παγοβολής της Cold Jet μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε τύπο υλικού, καθώς και πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικό εξοπλισμό. Επειδή ο ξηρός πάγος εξατμίζεται γρήγορα, ο εξοπλισμός παραμένει καθαρός και στεγνός. Οι ροές αποβλήτων ελαχιστοποιούνται καθώς από τη διαδικασία καθαρισμού δεν προκύπτουν επιπλέον απόβλητα (όπως λύματα).

Καθαρισμός με χρήση διαλυτών

Οι περισσότερες διαδικασίες καθαρισμού με χρήση διαλυτών περιλαμβάνουν ουσίες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την ασφάλεια των εργαζομένων. Όταν χρησιμοποιούνται διαλύτες για τη διάλυση ανεπιθύμητων υλικών σε μια επιφάνεια, συχνά απαιτείται μια πρόσθετη διαδικασία έκπλυσης ή χρήσης εργαλείων χειρός για την απομάκρυνση των διαλυμένων υλικών. Συχνά απαιτείται αποσυναρμολόγηση ή ειδική προετοιμασία του εξοπλισμού πριν τον καθαρισμό με διαλύτες για προστασία των ευαίσθητων μερών του. Η διαχείριση και απόρριψη διαλυτών είναι επίσης δαπανηρές διαδικασίες για τις επιχειρήσεις.

Η μέθοδος παγοβολής της Cold Jet διαλύει και απομακρύνει μέσω εκτόξευσης το ανεπιθύμητο υλικό με ένα μόνο βήμα. Όπως τα λουτρά διαλύτη, η διαδικασία παγοβολής της Cold Jet μπορεί να καθαρίσει ταυτόχρονα πολλά αντικείμενα με διαφορετική και πολύπλοκη γεωμετρία. Επιπλέον, τα συστήματα παγοβολής Cold Jet παρέχουν ασφαλή, λεπτομερή και επιτόπου καθαρισμό εξαρτημάτων, υποσυγκροτημάτων και ολόκληρων μηχανημάτων. Ο ξηρός πάγος εξατμίζεται μόλις έρθει σε επαφή με την επιφάνεια, αποτρέποντας τη δημιουργία δευτερογενούς ροής αποβλήτων για καθαρισμό.

Καθαρισμός με χρήση μηχανικών εργαλείων

Ο καθαρισμός με χρήση μηχανικών εργαλείων μπορεί να αποτελέσει γρήγορη λύση για επίπεδα αντικείμενα απλής γεωμετρίας. Μπορεί ωστόσο να καταστρέψει ή να φθείρει τις επιφάνειες.

Η μέθοδος παγοβολής της Cold Jet παρέχει τα οφέλη του καθαρισμού με χρήση μηχανικών εργαλείων, χωρίς την πρόσθετη φθορά σε ακριβά καλούπια και άλλο εξοπλισμό παραγωγής. Αυτό, σε συνδυασμό με την αυξημένη ταχύτητα καθαρισμού, είναι ο λόγος που η μέθοδος παγοβολής της Cold Jet αντικαθιστά ταχέως τον καθαρισμό με χρήση μηχανικών εργαλείων σε αυτού του είδους τις εφαρμογές.

Καθαρισμός με χρήση εργαλείων χειρός

Εργασίες που γίνονται σχετικά γρήγορα και εύκολα, για τις οποίες είναι πολύ χρονοβόρο να χρησιμοποιηθεί κάποια μηχανοποιημένη διαδικασία, πραγματοποιούνται συχνά από τους εργαζομένους οι οποίοι καθαρίζουν συγκεκριμένα μόνο μέρη και χρησιμοποιούν ειδικά εργαλεία χειρός που μπορεί στο τέλος να καταστρέψουν τον εξοπλισμό.

Η παγοβολή της Cold Jet είναι το ιδανικό εργαλείο για αυτές τις «εύκολες» εργασίες. Όταν εκτελείται από εκπαιδευμένους χειριστές με τη χρήση ειδικών ακροφυσίων και σύμφωνα με διάφορες άλλες παραμέτρους, η διαδικασία καθαρισμού με τη μέθοδο παγοβολής της Cold Jet μειώνει τις απαιτούμενες ώρες εργασίες κατά 10 έως 20 φορές.

Πείτε μας ποιες είναι οι ανάγκες σας

Συμπληρώστε τη Φόρμα επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Contact form.